Equip de treball

ARACELI REQUENA RAYA

Llicenciada en Dret en 2004 per la Universitat de Barcelona, va completar la seva formació acadèmica en el Col·legi d’Advocats de Barcelona amb el Diploma de Pràctica Jurídica en la promoció 2004-2005, cursant posteriorment diversos cursos, entre uns altres, sobre Dret Laboral, Procediments de reclamació de crèdits, Dret de la Circulació, Curs sobre acomiadaments objectius i Expedients de Regulació d’Ocupació, Curs sobre Procediment laboral en el Col·legi d’Advocats de Barcelona. Especialitzada, des de 2010, en Dret de Família.

Exerceix professionalment des de l’any 2004, oferint assessorament i prestació de serveis jurídics, especialment a empresaris, desenvolupant principalment la branca del Dret Civil, Dret Bancari i Laboral.

Com a última intervenció professional de referència esmentar LA COL·LABORACIÓ amb les Associacions d’afectats per productes bancaris ASUAPEDEFIN i APYMAD com a advocada principal en les demandes interposades pels socis d’aquestes associacions contra diverses entitats bancàries per a la impugnació judicial de productes bancaris especulatius, obtenint nombroses sentències favorables, tant en els Jutjats de 1a instància com en l’Audiència Provincial de Barcelona.

PEDRO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Diplomat en Criminologia en 1998 i Llicenciat en Dret en 2004 per la Universitat de Barcelona, va completar les seves formació acadèmica en el Col·legi d’Advocats de Barcelona cursant el Diploma de Pràctica Jurídica l’any 2004-2005. Posteriorment va realitzar diversos cursos sobre Dret de Circulació, Dret de la Construcció i Immobiliari i Procediment Penal entre uns altres en el Col·legi d’Advocats de Barcelona. Així mateix, durant els anys 2010 i 2011 s’especialitza en el Dret Mercantil i Concursal.

L’any 2012 amplia la seva formació en el Col·legi d’Advocats de Barcelona amb formació específica sobre “Societats Mercantils” i “Comerç Internacional”.

Actualment, i després de fundar el seu propi despatx professional, la seva trajectòria professional es desenvolupa assessorant als seus clients en matèria civil, mercantil, immobiliari i penal econòmic.