Col·laboracions

Som especialistes en dret. No obstant, la pràctica diària requereix l’assistència d’altres especialistes que poden ajudar a resoldre els assumptes.
Per aquest motiu, si és necessari podem coordinar la intervenció dels nostres col·laboradors de confiança que els podran oferir els següents serveis:

  • Notaria
  • Gestoria
  • Auditoria comptable i confecció de comptabilitat
  • Dictàmens pericials
  • Taxacions
  • Investigació Privada (Detectius)